Συλλογή φωτογραφιών

Εικόνες από το χωριό και τους ανθρώπους του.
Φωτογραφικό αρχείο: "ΑΓΙΑΝΝΗΣ, Αναφορά στο χωριό μου"
Κόρινθος - Απρίλης 1983 [Εκδόσεις: Κώστα Μ. Σιάχου]